Условия за плащане

Заплащането се извършва в брой. Минималната цена, на която обработваме поръчки е 20 лв.
Забележка: За тегловите артикули са възможни отклонения от първоначално калкулираната сума.

Пакетиране

Плодовете и зеленчуците от Вашите поръчки се пакетират с индивидуални опаковки за еднократна употреба.

Всички стоки са придружени с необходимите документи, съгласно действащото българско законодателство.